Hoppa till huvudinnehåll
en cyklist som fokuserar på målet

Att fokusera mindre på resultatet

Det berättas hur Kung Pyrrhus i Antikens Grekland smidde planer med sin rådgivare Kineas. Pyrrhus planerade att erövra hela Italien.

När du har erövrat Italien, vad ska du göra då? frågade Kineas.

Då ska vi besegra Afrika, svarade Pyrrhus.

Och efter Afrika? fortsatte Kineas.

Då går vi över till Asien och erövrar Mindre Asien och Arabien, utbrast Pyrrhus triumferande.

Och därefter?

Då beger vi oss ända till Indien.

Och efter Indien?

Ack, sa Pyrrhus, då ska jag vila mig.

Varför, sa Kineas, vilar du inte på en gång?

Den här gamla historien har diskuterats mycket genom århundradena. Vems inställning är att föredra, Pyrrhus eller Kineas?

Utan drömmar och ambitioner skulle vi vara kvar på stenåldern. Å andra sidan kan ju många av våra strävanden te sig intetsägande, rentav meningslösa, i det stora hela. Precis som Pyrrhus (han lyckades i själva verket inte ens erövra hela Italien) når nästan ingen av oss alla sina livsmål.

Att låta levnadsvanor bli meningsfulla i sig själva

Kanske bör vi försöka se våra aktiviteter som meningsfulla i sig själva utan att fokusera så mycket på resultatet. Så här skriver psykiatern och författaren Viktor Frankl:

Sträva inte efter lycka eller framgång. Ju mer du gör det ett mål i sig, desto mer kommer du att missa det. Lycka och framgång följer som en sidoeffekt av ditt personliga engagemang för någonting större än dig själv eller någon annan än dig själv.”

Det finns stöd i flera studier för att mål som är specifika, mätbara och realistiska, som att gå ett visst antal steg varje dag, kan hjälpa människor att ändra vanor. Samtidigt upplever många att målen snarast står i vägen för hälsan och gör motionen eller maten till en mätbar och konstlad procedur snarare än något glädjefyllt och som leder till känslor av misslyckande och skuld. Det är till exempel vanligt att motionera för att gå ned i vikt i stället för att se till själva upplevelsen i motionen. En aktivitet som får värde enbart genom dess resultat riskerar vi att tröttna på om inte målet snabbt uppnås. Det kan leda till kortsiktighet och besvikelser.1 Hur ser dina egna erfarenheter ut?

Hellre det meningsfulla än det extrema

Man talar ofta om inre motivation när livsstilsförändringar känns meningsfulla för sin egen skull och inte enbart handlar om att få lägre vikt, en vältränad kropp eller lägre blodtryck2. Sådana förändringar är ofta mer hållbara än extrema dieter och träningsformer som ger snabba resultat men som få orkar upprätthålla.3

Dagens hälsodiskussioner fokuserar i hög grad på hur vi ska få ett långt liv. Kanske kan dina frågor hjälpa dig till nya vanor som inte bara handlar om att uppleva din hundraårsdag utan om att fylla tillvaron med mer av det verkligt meningsfulla.

Hur är det för dig? Vilka av dina vanor är verkligt meningsfulla i sig själva och vilka handlar mest om en strävan efter ett avlägset mål?

Referenser

1. Cohen G et al., Annu. Rev. Psychol. 2014. 65:333–71

2.  Teixeira et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:78

3. Rosén M. Sanningen om mat och hälsa.

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen får du som är anställd/medlem i våra partners del av hela verktyget. I annat fall får du gärna kontakta oss på internetverktyg@gu.se.

Till Verktyget