Hoppa till huvudinnehåll
En hög med skräp som visar att vi kan finna mening också i det enkla

Att påverka sin inställning

Vår frihet är ytterst begränsad.1 De flesta beslut, som att äta en kaka eller välja hissen i stället för trappan, sker automatiskt, som en följd av vana, slump eller yttre signaler. 

Den österrikiske psykiatern Viktor Frankl hävdar dock att vi även under de svåraste omständigheter har en frihet att välja inställningen till vår situation.2,3 Frankl förnekar inte att de flesta vardagsbeslut är mer eller mindre automatiska – vi har inte tid och energi att reflektera över allt vi gör. Men han menar att vår inställning färgar grundtonen i besluten, om vi spontant väljer att hjälpa främlingen eller vända oss bort, om vi som regel säger ja eller nej när något sött kommer i blickfånget, om vi instinktivt reagerar dömande eller förlåtande mot oss själva och andra.

För Frankl ligger människans frihet i möjligheten att ta ansvar. Ansvar i betydelsen att svara an – mot andras behov av hjälp, mot den egna kroppens signaler, mot livet. Han hävdar att när vi flyr undan ansvaret så blir vi inte friare utan mer begränsade. Dagsländans flyktiga färd från blomma till blomma är en inbillad frihet. Den självupptagna njutningssökaren och den ansvarslösa vagabonden är i själva verket de största fångarna, snärjda i automatiska nycker.

Frankl hävdar att vi även i situationer där handlingsutrymmet är obefintligt – den personliga fångenskapen i Auschwitz var hans eget extrema exempel – har en viss frihet att svara an mot situationen och välja vår inställning. Hans radikala tanke är att människans inställning kan vara skillnaden mellan att uthärda eller gå under.

Viktor Frankls tankar har inspirerat otaliga människor att hantera livets svårigheter. Hur kan jag vända motgång till något meningsfullt? Hur kan jag acceptera min situation men ändå gå vidare utan att resignera?

Samtidigt har de också provocerat. Är det verkligen möjligt att alltid påverka sin inställning? Hur kan jag använda dessa principer utan att känna mig misslyckad om jag inte hittar en meningsfull utväg?

Hur reagerar du själv? Kan du använda Frankls tankar i ditt liv?

Referenser

1. Steven Pinker. Det oskrivna bladet.

2. Viktor Frankl. Viljan till mening.

3. Viktor Frankl. Livet måste ha mening.

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget