Hoppa till huvudinnehåll
""

Bygg en hållbar hälsa

Visste du att hälsa är en mänsklig rättighet? Du har med andra ord rätt till ett hälsosamt liv.

Hälsa som resurs

Hälsa är en resurs för att klara av vardagslivet. Martin Seligman1, en av världens främsta forskare kring hälsa och välbefinnande, menar att 5 områden i livet är särskilt viktiga för att vi ska må bra:

Positiva känslor - att vi har källor till glädje i livet.

Engagemang - att vi intresserar oss för något.

Relationer - att vi har autentiska relationer med andra.

Mening och syfte - att vi upplever mening i det vi gör.

Prestationer - att vi känner att vi klarar av saker som vi tar oss för och som är betydelsefulla för oss.

Seligmans slutsatser kan låta annorlunda mot vad vi är vana vid: att uppleva mening med det vi gör och att engagera oss i något verkar fungera bättre om vi vill må bra än att fokusera på sådant vi njuter av!2

Vad ”bygger” du?

Föreställ dig hur du mår när du äter en god efterrätt eller tittar på ett tv-program du tycker om. Att inrikta oss på det vi njuter av för stunden gör oss ofta omedelbart på gott humör – men ingenting ”byggs”.

Med det menar Seligman att det vi för stunden tycker är njutbart inte nödvändigtvis är en god investering i vår hälsa på lång sikt.

Att ägna oss åt det vi tycker är meningsfullt och att bidra med vårt engagemang är ofta steg på vägen mot långsiktiga mål eller önskningar vi har.

Vi kanske tycker att kärleksfulla familjerelationer känns meningsfulla, och ägnar oss därför åt familjen för att bygga dessa goda relationer.

Eller så brinner vi för ett samhällsintresse vi har, och engagerar oss för att på sikt bygga det samhälle vi vill ha.  

Att göra det vi tycker är meningsfullt eller att engagera oss innebär att vi strävar efter något – vi ”bygger” något.

Och forskning visar att vi mår bra och blir bättre skyddade mot ohälsa av att bygga. Därför är det också de områdena som vi ska satsa på för en hållbar hälsa.

Fokus på det som betyder något

Att leva hållbart handlar med andra ord om att fokusera på det som betyder något för dig och göra mer av det.

Att lyssna på dig själv och andra är ett sätt att ta reda på vad som "bygger" något i ditt liv - vad som ger ditt liv mening och syfte, och vad som engagerar dig. Båda byggstenarna behövs för att vi på sikt ska bygga en god hälsa.

Referenser

1Seligman, M.E. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. 2011. New York, NY Free Press.

2Schueller, S. M., & Seligman, M. E. P. (2010). Pursuit of pleasure, engagement, and meaning: Relationships to subjective and objective measures of well-being. The Journal of Positive Psychology, 5(4), 253–263.

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget