Hoppa till huvudinnehåll
""

En personlig hälsning

Välkommen till Prius Health!

Verktyget PriusHealth är ett forskningsinitiativ från Göteborgs och Lunds Universitet för dig som vill ta hand om din hälsa och må bra.

Själv har jag forskat kring åldrandesjukdomar sedan 20 år tillbaka, och min forskargrupp har kartlagt genvarianter och sjukdomsmekanismer bakom typ 2-diabetes. Under detta arbete var det en fråga som framstod som allt mer central:

Borde det inte gå att förena kunskaperna från grundforskningen med den insikt som gjorde sig påmind i samtal med människor: att hälsa handlar om mer än bara kost, motion och mediciner, att det också handlar om självkännedom, stresshantering och en balanserad livsinställning?

Så föddes idén till detta verktyg, som utvecklats i samverkan mellan universitet och sjukvården sedan 2013.

Vad är då verktyget?

Verktyget sätter dina hälsovanor i ett större perspektiv och hjälper dig att se hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt. Det utgår från den senaste forskningen men använder öppna frågor för att sporra dig att tillämpa kunskapen på ett personligt sätt i din vardag.

Reaktioner från användare

Verktyget har utvärderats i forskningsstudier med över 3000 deltagare och gett mycket positiva resultat. Många deltagare berättar att det har förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vilket inte bara påverkat deras levnadsvanor men också deras grundläggande livsinställning.

En del säger att de på verktyget hade hoppats få den ”slutliga sanningen” om vad som är rätt livsstil. Men vi vill undvika fällan att ge patienter exakta livsstilsprotokoll. Det angreppssättet har testats i tidigare studier men ger sällan långsiktiga effekter, helt enkelt därför att det inte finns någon slutlig sanning om hur just du ska leva. I stället hjälper verktyget dig att anpassa alla de råd som bjuds till din egen situation.

Jag slås ofta av att välinformerade läkar- och forskarkollegor kan lyssna på kongressföreläsningar om typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom, för att minuten senare vandra ut till fikapausen och äta precis tvärtemot föreläsningens budskap. Det talar för att bristande kunskap sällan är huvudproblemet. Att vi borde äta mindre och röra oss mer är ju känt sedan sekler. Det behövs inget nytt verktyg för att berätta det. Problemet är att denna kunskap är så svår att få in i vardagsrutinerna, för oss alla. Det är därför verktyget behövs.

En ny väg mot modern hälsa

Forskning visar att vi mer än någonsin behöver ett andningshål, där vi kan ta ett steg tillbaka och se vad som ger hälsa och en hållbar livsstil i ett större perspektiv. Det är därför så glädjande att många användare berättar för oss hur verktyget sår frön som gror, att när de väl har börjat använda verktyget regelbundet så börjar saker hända. Genom verktyget vill vi inspirera till öppna reflekterande frågor som en motvikt till de förenklade och snabba svar som tycks bli alltmer dominerande.

Genom vårt nära samarbete med våra partners används verktyget idag av över 10,000 personer runtom i Sverige som ett nytt sätt att må bra, hantera utmaningar och stress och förebygga eller hantera livsstilssjukdomar.

Vi hoppas att du ska känna dig varmt välkommen och få mycket glädje av verktyget!

Anders Rosengren

Anders Rosengren

Leg. läkare, Docent, Göteborgs universitet / Lunds Universitet

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget