Hoppa till huvudinnehåll
ett fridfullt lamm i harmonisk och rofylld natur

Fred är vägen till hälsa

Är detta monumentet?!

utbrast några besökare besviket då de anlände till Backåkra på Österlen för att titta på Dag Hammarskjölds gård och meditationsplats. Den som väntar sig ett ståtligt monument över FN:s store generalsekreterare blir besviken.

I centrum en klotformig sten med ett hål på toppen, stort som en tumme, där regnvattnet samlas och barnen planterar prästkrage som aldrig slår rot. Mitt på stenen bokstäverna PAX, knivskarpt ristade. En låg stenmur bildar en oval. Några kor betar förstrött i närheten, som tysta gräsklippare.

Samma avskalade, nästan nakna upplevelse kan man få i meditationsrummet i FN-byggnaden i New York. Ett massivt stenblock i centrum, en abstrakt väggmålning, svaga solstrålar silar in. Var det inte mer?

Men när man suttit vid meditationsplatsen vid Backåkra en stund börjar man höra och se nya saker. När trafikbruset, ringsignalen, pulsen skruvas ned och de fladdrande tankarna lägger sig till ro så ges det rum åt något annat. Glada tillrop från en dallrande lärka. Havets dova mummel i fjärran där det flätas samman med horisonten. Den lugna trygga andningen när axlarna har sänkts och tankarna samlats. De skarpt uthuggna bokstäverna PAX som uppfordrande väcker frågan hur vi finner fred med oss själva – och med andra. Den tysta ensamheten har förbytts i en tyst gemenskap med helheten.

”Jag skulle behöva stämma träff med mig själv lite oftare”, har en av användarna av verktyget sagt till oss. Hans insikt bekräftas av forskning som visar att självkännedom och inre harmoni är centralt för hälsan.1

 

Att få fred med mig själv handlar om att acceptera det jag inte kan förändra. Att inte känna skam över min tidigare livsstil. Men samtidigt inse att jag har en möjlighet och ett ansvar att ständigt fråga hur jag kan förändra mina vanor idag för att hantera min hälsa och mitt mående oavsett min ålder.

Det är svårt att leva i fred  - både med andra och med sig själv. Men alla fredsprocesser startar med att lyssna.

Hur kan du leva i större fred med dig själv och andra?

Referenser

1. Peterson C. The Journal of Positive Psychology, July 2007; 2(3): 149–156

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget