Hoppa till huvudinnehåll
hund som är för trött för att röra på sig

Jag är för otränad för att träna

Jag är för otränad för att träna!”

Vi människor är experter på att hitta ”rationella” bortförklaringar. Även om de inte alltid är så rationella.

Liknande argument är vanliga också inom andra områden. ”Vi har för dålig relation för att umgås.” Eller ”Jag har för lite tid just nu för att hinna planera min tid”. Vi blandar medvetet eller omedvetet ihop orsakerna med konsekvenserna. Spänner vagnen före hästen.

Hinder för att motionera

En studie undersökte nyligen vad äldre människor uppgav för hinder för att motionera.1

Argumentet ovan, att känna sig för otränad för att träna, var ett av de vanligaste. Tidsbrist, dåligt väder och svullna fötter angavs också som typiska hinder. Eller att träning helt enkelt upplevdes som tråkigt.

 

Omgivningsfaktorer spelade stor roll. Personer som bodde i närheten av naturen eller bra promenadstråk tränade mer. Man fann även att bristande tillgång till träningslokaler var ett vanligt skäl att inte träna. Många menade att träningslokaler bättre borde anpassas till vuxna och äldre i form av musikval, stil och utrustning.

Att ha träningsutrustning hemma, till exempel motionscykel eller vikter, var kopplat till mer motion. Socialt stöd från familj och vänner var ytterligare en viktig faktor för hög motionsnivå.

Ett intressant fynd var att kunskap om träningens hälsoeffekter inte hade någon som helst effekt på motionsnivån. Det befäster vad andra studier visat. Nämligen att information och motivation är två helt olika saker.

Sådana här studier har många svagheter, och det är svårt att fullt ut korrigera för bakomliggande sociala faktorer. Men det kan ändå vara värdefullt att känna till vad andra upplever som vanliga hinder, inse att man inte är ensam och fundera på hur hindren kan påverkas.

 

Många hinder går att påverka

Genom planering kan till exempel de flesta frigöra mer tid för motion. Det finns nästan alltid något TV-program, något telefonsamtal, någon aktivitet som kan ge vika för att ta hand om hälsan.

Smärta är ett stort problem för många och det kan verkligen bli ett påtagligt hinder för motion. I många fall går det dock att hitta aktiviteter som är relativt milda för kroppen, som bassängträning eller cykling.

Det kan också vara bra att veta att smärta i många fall kan minska på lång sikt av träning, eftersom stödjande muskulatur byggs upp och motion frisätter smärtlindrande endorfiner. (Observera att vissa träningsformer kan förvärra skador och smärta, så rådgör med sjukgymnast eller läkare vid tveksamhet.)

En del hinder är verkligen svåra att påverka. Men i många fall sätter vi själva upp onödiga hinder. Eller förstorar de som finns. Du hittar säkert dina egna sätt att kringgå hindren om du blir medveten om dem och verkligen är motiverad att motionera. För det är trots allt motivation som är nyckeln.

 

Fokusera mer på upplevelsen av motionen

Träning ses ofta som ett medel för att uppnå något annat, t ex lägre vikt eller blodsocker. Detta benämns yttre motivation. När träning styrs av yttre motivation fokuserar vi gärna på hindren, och det är lätt att ge upp.2

Men vi kan också drivas av inre motivation. Vid inre motivation är själva upplevelsen av motionen ett mål i sig. Upplevelsen att vara ute i naturen eller staden. Upplevelsen av gemenskap. Upplevelsen att röra på sig, släppa vardagsproblemen och få ro i själen.

Motion behöver naturligtvis inte handla om att svettas på gymmet. Det kan lika gärna vara en promenad längs stranden, cykling eller trädgårdsarbete. Att fråga vilken motionsform som skulle kunna ge dig en meningsfull upplevelse är den bästa starten. Det är då lättare att se motionens värde i stället för hindren. Oavsett hur otränad du är!

Hur kan motion kan ge dig en meningsfull upplevelse?

Referenser

1. Heiss V et al. American Journal of Health Education, 45, 278–287, 2014

2. Teixeira et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:78

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen får du som är anställd/medlem i våra partners del av hela verktyget. I annat fall får du gärna kontakta oss på internetverktyg@gu.se.

Till Verktyget