Hoppa till huvudinnehåll
En sund själ i en sund kropp

Motion mot stress

Det finns en koppling mellan stress och en rad sjukdomar, bland annat typ 2-diabetes. Olika hormoner påverkar frisättningen av insulin efter en måltid. Stresshormonet adrenalin har en nyckelroll. När människor under årtusendena har mött faror så har de behövt högt blodsocker för att kunna fly från hotet, exempelvis ett rovdjur. Då måste insulinfrisättningen bromsas. Det är precis vad adrenalin gör.

Idag flyr vi inte ifrån rovdjur till vardags. I stället stiger vårt adrenalin av ett accelererande livstempo med ständigt nya möjligheter men också nya krav.1,2

Man brukar säga att vi inte kan springa ifrån dagens stress. Men stämmer det verkligen?

Flera forskningsstudier har visat att motion är överraskande effektivt för att minska kronisk stress.3 Motion får nya blodkärl att bildas i hypotalamus, ett av de områden av hjärnan som kontrollerar stressreaktionen. Det gör att vi tolkar intrycken mer nyanserat och blir mindre stressade av småsaker.

En stor amerikansk studie fann att den upplevda livskvaliteten var högre hos de som motionerar regelbundet än hos de som inte gör det. Motion minskade även risken för depression med 15% och har visats lika effektivt som antidepressiva mediciner vid lätt och måttlig depression.4

Dessutom ökarr dopamin och endorfiner när vi rör oss. Det får oss att må bra och uppleva mindre smärta.3 Det kan vara viktigt att veta för den som har svårt att komma igång med motion på grund av smärta.

Motion som stresshantering

Mindfulness och yoga är populärt och ofta effektivt för att hantera stressen. Men enkel motion i form av löpning, skogspromenader, trädgårdsarbete, dans eller vad som passar dig och dina förutsättningar, kan i många fall ge samma genomgripande känsla av harmoni och helhet.

Forskningen om stress och motion är ett exempel på att det verkligen finns anledning att sträva efter "en sund själ i en sund kropp".

Hur kan du få en sund själ i en sund kropp?

Referenser

1. Taylor C. Sources of the self - making of the modern identity

2. Rosengren AH et al. Science 2010. 8;327(5962):217-20

3. Hansen A. Hjärnstark. 2016

4. Rubin RR et al. Diabetes Care 2014;37:1544–1553

5. Hasmen P et al. Prev. Med. 2000. 30(1):17-25

6. American Psychological Association. Stress in America. Paying with our health. 2015

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen får du som är anställd/medlem i våra partners del av hela verktyget. I annat fall får du gärna kontakta oss på internetverktyg@gu.se.

Till Verktyget