Hoppa till huvudinnehåll
En sund själ i en sund kropp

Motion mot stress

Många människor, även äldre, upplever omfattande stress idag. Ständigt nya möjligheter som pockar på uppmärksamhet, sociala omställningar under pensionsåldern, och krav från oss själva och andra. Ibland vill man bara röra sig bort från alltsammans. Kanske är det just det vi borde göra!

Det finns en tydlig koppling mellan stress och livsstilssjukdomar. Olika hormoner påverkar frisättningen av insulin efter en måltid. Stresshormonet adrenalin har en nyckelroll. När vi möter ett rovdjur behöver vi högt blodsocker för att orka fly från djuret. Då måste insulinfrisättningen bromsas. Det är precis vad adrenalin gör.

Idag flyr vi inte ifrån rovdjur till vardags. I stället stiger vårt adrenalin av ett ständigt mediebrus, sociala och kroppsliga omställningar som sker i pensionsålder, ett accelererande tempo med krav på att "hänga med", allt fler möjligheter men också allt större tryck.

Förr fanns ett naturligt sammanhang av trygghet och tillit som skapade mening trots den hårda tillvaron. Dagens individualistiska samhälle ställer nya krav. Det kan leda till kortsiktighet och en brist på mening i ett större sammanhang. Och en kronisk stress som vi inte är anpassade för.1, 2

En del personer påverkas mer än andra av stresshormoner

Blodsockerkontrollen påverkas negativt av kronisk stress.

Vid Lunds Universitet fann vi 2010 att stress hämmar de insulinproducerande cellerna så att vi får för lite insulin i blodet. Det blir som att köra bil med handbromsen konstant åtdragen, och bidrar till att blodsockret stiger för mycket när vi har ätit, vilket ökar risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vad kan vi göra för att hantera stressen?

Man brukar säga att vi inte kan springa ifrån dagens stress. Men stämmer det verkligen?

Flera forskningsrapporter har på senare år visat att motion är överraskande effektivt för att minska stress.3

Motion får nya blodkärl att bildas i de områden av hjärnan som kontrollerar stressreaktionen. Motion gör också att vi blir mer koncentrerade och reagerar mer nyanserat på olika intryck.

En stor amerikansk studie fann att den upplevda livskvaliteten var högre hos dem som motionerar regelbundet än hos de som inte gör det. Motion minskade även risken för depression med 15%.4

Motion ökar dessutom ämnen som dopamin och endorfiner, vilket får oss att må bra och uppleva mindre smärta.3 Det kan vara viktigt att veta för den som har svårt att komma igång med motion på grund av smärta. Motion kan faktiskt på lång sikt minska smärtan.

Motion som väg till meningsfull stresshantering

Mindfulness och yoga är populärt och ofta effektivt för att minska stress. Men enkel motion i form av löpning, skogspromenader, trädgårdsarbete, dans eller vad som passar dig och dina förutsättningar, kan i många fall ge samma genomgripande känsla av mening och helhet.

Forskningen om stress och livsstilssjukdomar är ett exempel på att det verkligen finns anledning att sträva efter "en sund själ i en sund kropp".

Hur kan du få en sund själ i en sund kropp?

Referenser

1. Taylor C. Sources of the self - making of the modern identity

2. Rosengren AH et al. Science 2010. 8;327(5962):217-20

3. Hansen A. Hjärnstark. 2016

4. Rubin RR et al. Diabetes Care 2014;37:1544–1553

5. Hasmen P et al. Prev. Med. 2000. 30(1):17-25

6. American Psychological Association. Stress in America. Paying with our health. 2015

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen får du som är anställd/medlem i våra partners del av hela verktyget. I annat fall får du gärna kontakta oss på internetverktyg@gu.se.

Till Verktyget