Hoppa till huvudinnehåll
en pojke som springer på stranden och drivs av inre motivation

Motivation till motion

Att vara fysiskt aktiv intresserar mig inte. Jag gör hellre annat på min fritid.”

Om du håller med om detta så är du inte ensam. I undersökningen Eurobarometern 2010 instämde 40% av Europas befolkning i påståendet.1

Alla vet att det är bra att motionera. Vi skulle kunna fylla hela detta verktyg med forskningsrapporter om motionens välgörande effekter. Men problemet är oftast inte information. Det är motivation.

Bristande motivation att motionera

Studier visar att 15% av personer med eller i riskzonen för livsstilssjukdomar i stort sett aldrig motionerar. Ytterligare 15% motionerar mindre än en gång per vecka. En del känner att de har gett upp. Andra ser inte kopplingen mellan sitt beteende och hälsan – eller vill ogärna tänka på det. Många tycker inte att de är vältränade nog för att motionera eller anser sig ha bristande tid och färdigheter.

Vi talar ofta om motivation som något man har eller inte har. Men det finns olika former av motivation. Spännande forskning har visat hur de olika formerna av motivation påverkar våra motionsvanor.2

Inre och Yttre motivation

Det går att skilja mellan inre och yttre motivation. Vid inre motivation är själva upplevelsen av motionen ett mål i sig. Vid yttre motivation däremot, är motionen bara ett medel för att uppnå något annat. Lägre vikt. Bättre kolesterol, blodtryck eller blodsocker. Uppskattning från andra. Det finns en glidande skala mellan yttre och inre motivation. Var du befinner dig längs den skalan har stort inflytande på dina motionsvanor. Låt oss se vad forskningen visar.2

Nivå 1: Yttre reglering

På denna nivå är det någon annan som talar om för oss att vi skall motionera. Vi motionerar för att få yttre belöningar eller undvika förebråelser från sjukvårdspersonal och anhöriga. Träningen blir ett nödvändigt ont. Om det fanns ett ”motionspiller” som gav lika positiva effekter som träning skulle vi gladeligen ta det i stället för att motionera.

Nivå 2: Kontrollerad motivation

På denna nivå handlar motion om vår egen självkänsla snarare än om att någon säger åt oss att vi skall motionera. Motion är något som vi ”bör” göra för att leva upp till våra ideal och inre krav men vi ser det inte som lustfyllt för dess egen skull.

Studier visar att träning som utförs på detta sätt ofta väcker negativa känslor. Skuld om vi inte har tränat, oro för att vi inte har skött hälsan. Denna nivå av motivation kan få oss att komma igång med träning. Men om vi inte fördjupar vår motivation så upphör vi många gånger med de nya vanorna.

Nivå 3: Motion som del av min identitet

På denna nivå motionerar vi för att vi inser motionens värde för att uppnå våra mål. Motion handlar då inte bara om självkänsla eller något nödvändigt ont utan blir ett målmedvetet sätt att få bättre ork och undvika sjukdomar. Motion blir en naturlig del av vardagen.

Nivå 4: Inre motivation

För att få verklig uthållighet i motionen krävs oftast det som forskare beskriver som inre motivation. Den som drivs av inre motivation skulle fortsätta att träna även om det där ”motionspillret” lanserades, eftersom själva upplevelsen av motionen har blivit ett mål i sig och inte bara ett medel för att få lägre vikt, blodtryck eller blodsocker.

Hur nå dit?

Ofta fördjupas motivationen efterhand. Men om du trots flera försök har svårt att hålla fast vid regelbunden träning kan det vara dags att prova andra former eller börja tänka kring dina vanor på ett nytt sätt.

För att nå de högre nivåerna av motivation är det viktigt att inte vara alltför fixerad vid resultatet. Det är givetvis bra att sätta upp mål, räkna steg och mäta effekterna. Forskningen visar dock att vi får störst uthållighet om motionen också ger en upplevelse som stämmer med våra djupare personliga värden.

Upplevelse av fågelsång vid skogspromenaden för den som älskar naturen.
Upplevelse av glada skratt under dansen för den som älskar social samvaro.
Upplevelse av att meditera på egen hand under trädgårdsarbete för den som älskar stillhet.

Sjukvården fokuserar traditionellt mer på hälsoeffekterna än själva upplevelsen av motion. Kanske förtar vi på det sättet själva glädjen med motion och gör det till ett nödvändigt ont som ska bockas av.

Många likställer motion med att svettas i gymmet eller springa långt och fort, och tänker att ”det är inget för mig”. Men dans, skogspromenader eller trädgårdsarbete kan också vara goda motionsformer.

Hälsa handlar inte bara om perfekta blodprover utan också om upplevelsen av välbefinnande. För många kan det vara en enkel men revolutionerande insikt att se motion inte bara som en väg till hälsa utan som ett sätt att uppleva hälsa – i stunden!

Hur kan motion bli en meningsfull upplevelse för dig?

Referenser

1. Eurobarometer: Sport and Physical Activity. Special Eurobarometer 2010, 334/Wave 72.3.

2. Teixeira et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:78

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen får du som är anställd/medlem i våra partners del av hela verktyget. I annat fall får du gärna kontakta oss på internetverktyg@gu.se.

Till Verktyget