Hoppa till huvudinnehåll
""

Stillasittande och diabetes

En vuxen person ägnar i genomsnitt 55-70 % av sin vakna tid sittande. Mycket av den tekniska utvecklingen går ut på att underlätta och förenkla både vardag och arbetsliv – på bekostnad av att vi blir allt mer stillasittande.

Faktum är att vi idag spenderar mer tid sittande än på alla övriga aktiviteter tillsammans!1

Stillasittande är en riskfaktor för vår hälsa, och att minska sitt stillasittande verkar vara särskilt viktigt vid diabetes. Genom att ställa dig upp när du har möjlighet, och gå eller röra på dig när du har möjlighet, så kan du själv påverka kroppens insulinkänslighet.

Stillasittande en riskfaktor

Det finns ett klart samband mellan vårt stillasittande och kroniska sjukdomar som övervikt och diabetes. Flera forskningsstudier visar att stillasittande är en riskfaktor för försämrad hälsa.

Människan är helt enkelt inte anpassad för att sitta stilla. Med våra två ben, upprätta hållning och förmåga att gå långa sträckor är vi ämnade för något helt annat – att dagligen röra på oss. När vi sitter är de stora ben- och sätesmusklerna inaktiva. För att aktivera dessa muskler så räcker det faktiskt med att vi ställer oss upp.

Minska stillasittande viktigt vid diabetes

Att minska sitt stillasittande verkar vara särskilt viktigt vid diabetes. Stillasittande har tydliga samband med ditt blodsocker. Genom att ställa dig upp under någon minut varje halvtimme påverkar du kroppens insulinkänslighet och kan på så vis på sikt även förbättra din blodsockerkontroll. Muskelrörelserna bidrar nämligen till att öka upptaget av socker från blodet.

Följ en enkel tumregel

Oavsett om du ägnar en stor eller liten andel av dagen åt att sitta, så har du mycket att vinna på att minska din stillasittande tid. För att göra det så kan du följa en enkel tumregel:

När du sitter - ställ dig upp när du har möjlighet.

När du står - gå eller rör på dig när du har möjlighet.

Referenser

1Henson, J., Dunstan, D. W., Davies, M. J., & Yates, T. (2016). Sedentary behaviour as a new behavioural target in the prevention and treatment of type 2 diabetes: Sedentary Behaviour and Type 2 Diabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 32, 213–220.

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget