Hoppa till huvudinnehåll
giraff som kanske fastar ibland

Vad forskningen säger om 5:2-dieten

Perioder av fasta är ett naturligt tillstånd. När vi levde som jägare och samlare upplevde vi sannolikt långa perioder med ”halvsvält”, och många forskare menar att vår kropp är anpassad för detta. Begränsat intag av kalorier har mycket riktigt också visats ha goda effekter i djurstudier. Det minskar inflammation och stimulerar uttrycket av gener som skyddar mot hjärtkärlsjukdom, diabetes och cancer.1

Detaljerade studier av människor saknas dock. Det är känt att fallen av diabetes och hjärt-kärlsjukdom minskade i samband med matransoneringarna under andra världskriget.

Man har också sett mindre hjärt-kärlsjukdom och ökad livslängd på den japanska ön Okinawa och andra platser där man traditionellt ätit sparsamt med kalorier.

Detta baseras dock bara på observationer – inga kontrollerade experiment – och många andra faktorer kan därför påverka.

Studier saknas om kaloribegränsningens effekter

Ett av få experiment som genomförts är en svensk studie som visade en viktnedgång på 7-9 kg bland dem som fullföljde ett 2-årsprogram med kaloribegränsning. Problemet var att endast 35% orkade hålla denna diet under hela 2-årsperioden. Fortfarande saknas studier om hur kaloribegränsning påverkar hälsan på lång sikt hos människor.2

Vad säger forskningen om 5:2-diet?

En modern variant av kaloribegränsning är 5:2-dieten, som har blivit väldigt populär.3 Den finns i flera varianter som bygger på att du radikalt minskar kalorimängden under 2 dagar per vecka.

Problemet är att det inte finns några omfattande långtidsstudier som undersökt effekten av 5:2 hos människor. Teoretiskt sett borde 5:2-dieten kunna vara bra, även om vetenskapligt stöd saknas. Det kan vara bra att lära sig att känna igen hunger och att det inte är farligt att vara hungrig under vissa perioder.

(Observera dock att 5:2-dieten kan vara farlig om man har insulinbehandlad diabetes, eftersom risken för lågt blodsocker ökar vid fasta.)

Hitta en hållbar lösning för dig

En lyckas kanske verkligen hålla fast vid detta mönster år efter år. Men i många fall tycks det lättare att vara "extrem" under kort tid än måttfull under lång tid.

Några som verkligen lever med långsiktig måttfullhet är Okinawaborna i Japan. Deras talesätt Hara hachi bu innebär att man äter sig ungefär 80% mätt varje dag. Totalt innebär det ungefär lika många kalorier som 5:2 men utan de extrema svängningarna, vars effekter på kroppen ännu är outredda.

Ibland behövs inte några trendiga dieter och spektakulära nya vanor. Traditionell måttfullhet i vardagen är sannolikt minst lika sunt.

Hur kan du leva mer måttfullt?

Referenser

1. Måns Rosén. Sanningen om mat och hälsa: vad säger forskningen?

2. Lantz H et al., J Intern Med 2003;253:463

3. Mosley, M et al., 5:2-dieten. 

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget