Hoppa till huvudinnehåll
frukter med mycket hälsosamma vitaminer

Vitamintillskott och balans i kosten

Det vore nog inte så dumt med ett tillskott av vitamin C. Och A och E. Varför inte också lite selen. Och en rejäl dos zink varje dag kan väl inte skada. Eller?

I Sverige köper vi vitamintillskott för över 700 miljoner kronor per år. Är det verkligen väl investerade pengar? Låt oss se vad forskningen visar.

Människor som äter mycket vitaminer har färre sjukdomar

Under årtionden har man i stora befolkningsstudier sett att människor som äter mycket vitaminer och antioxidanter också har färre sjukdomar.Det har därför tagits för givet att extra vitaminer och antioxidanter har positiva hälsoeffekter.

Befolkningsstudier kan sätta fingret på samband – i det här fallet mellan högt vitaminintag och hälsa. Men för att få konkreta ”bevis” om orsak och verkan krävs oftast experiment. 

 

Tillskott av vitaminer eller antioxidanter har inga positiva effekter

År 1994 genomfördes så ett experiment där en grupp rökare fick tillskott av antioxidanten beta-karoten och jämfördes mot en kontrollgrupp.2

Forskarna var tämligen säkra på att beta-karoten skulle minska insjuknandet i lungcancer. Döm om deras förvåning när det visade sig att gruppen som åt beta-karoten hade 18% högre risk att få lungcancer. Och 8% högre risk att dö i förtid jämfört med kontrollgruppen.

Man förmodade att slumpen spelat forskarna ett spratt. Det hela följdes därför upp med en ännu större studie. I denna studie lade man också till vitamin A utöver beta-karoten för att vara på den säkra sidan.

 

När resultaten började strömma in höll forskarna på att tappa hakan. Resultaten var ännu värre än i den första studien. Hela 28% i vitamingruppen hade fått lungcancer och risken att dö i förtid var 17% högre än i kontrollgruppen. Man såg ingen annan utväg än att stoppa studien.3

Detta har följts upp med stora översiktsstudier som visar att höga doser vitaminer och anti-oxidanter inte ger något som helst skydd mot hjärt-kärlsjukdom och cancer. Tvärtom ger betakaroten och vitamin E en tendens till ökad sjukdomsrisk.1

Högt vitaminintag verkar mest vara en markör på en sund livsstil

Hur förklaras då det välkända sambandet mellan högt vitaminintag och god hälsa i stora befolkningsstudier? Sannolikt beror det på att personer som äter mycket vitaminer t ex i form av frukt och grönsaker också har en sund livsstil i allmänhet.

Det kanske också finns andra ämnen i frukt och grönt, exempelvis fibrer, som har hälsoeffekter. Högt vitaminintag tycks alltså mest vara en markör på en sund livsstil i allmänhet, inte orsaken till den goda hälsan.1

 

Vikten av balans för att nå hälsa

Vitaminstudierna sätter fingret på vikten av balans för att nå hälsa. Både för lite och för mycket av det goda kan stjälpa.

För lite vitaminer ger bristsjukdomar. Äldre personer behöver ibland extra tillskott av kalk för att förhindra benskörhet. Personer med uttalade bristtillstånd behöver specifika vitamintillskott.4

Men i de allra flesta fall är allsidig kost tillräckligt för att vi ska få i oss de vitaminer och antioxidanter som vi behöver. Extra tillskott kan alltså till och med vara skadligt.

Det framhålls ofta att vitaminer är naturliga – och därför borde vara nyttiga. Men det är inte naturligt att äta vitaminer på burk. Vi kan inte ”kompensera” en jätteportion pommes frites med en multivitamintablett.

De 700 miljoner kronor som vi årligen lägger på vitamintillskott skulle nog kunna användas till något mer meningsfullt.

Hur kan du få bättre balans i dina matvanor?

Referenser

1. Måns Rosén. Sanningen om mat och hälsa: vad säger forskningen?

2. Smigel k. J Nat Cancer Inst 1996;88:145

3. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Att förebygga sjukdom med antioxidanter. 

4. Nordic nutrition recommendations

Dags att uppleva hälsa!

Om du klickar på knappen så får du tillgång till hela verktyget

Till Verktyget